# شاعران_پس_از_مشروطیت

در زلال شب !!

سلام و صد سلام شعری دیگر از شادروان فریدون مشیری برگ سبز امروز ماست. ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪ در زُلال شب ******** شَب آن چُنان زُلال که می شد ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 11 بازدید