بر خیز که می رود زمستان ::: نــو روز 1391

 

بهاران خجسته باد

نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز

از پروردگار توانا

سالی سرشار از تندرستی، شادکامی و کامیابی ، برای همگان خواستاریم 

 

 

سـاقـیا آمــدن عــیـد مـبـارک بـادت آن مواعــید که کردی مرود از یادت بـرسان بندگی د ختر رز گو به در آی  که دم و همت مــا کـرد ز بند آزادت  شادی مجلسیان در قـدم و مـقدم تست  جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت چشم بد دور کـَزان، تفرقه ات بازآورد طالع نـامـور و دوُلت مـادر زادت حافظ از دست مَده، دولت این کشتی نوح ور نـَه، طوفان حوادث بـِبـَرَت ، بـُنیادت

/ 0 نظر / 30 بازدید