یک آسمان پرنده !!!

با سلام و درود.

با یاد و خاطره ی شاعر گرانقدر زنده یاد فریدون مُشیری ،برگ سبز امروز تقدیم میشود. 

 به امید روزی که هیچ مرغی (؟) در قفس گر فتار نباشد!!

********************

 

« یک  آسمان  پرنده » 

یک آسمان پرنده رها  روی شاخه ها،

در باغِ  بامداد.

**

یک آسمان پرنده ،

سر گرمِ شستشو

در چشمه سارِ باد.

*****

یک آسمان پرنده ،

در بسترِ چمن

آزاد، مست، شاد...

*****

از پشتِ میله ها ،

بُغضی به های های  شِکستم،

 

 قَ فَ س مباد !!

 


زنده یاد فریدون مُشیری

 

شاد و پیروز باشید.

/ 1 نظر / 9 بازدید