امان از جدایی !!

    امان از جدایی

چه مصیبت بار است

چه هراس انگیز است

       فاجعه

         فاجعه  !!!!

همرهان فاجعه را در یابید

.......

هر دو از یک خاکیم

هر دو از یک شهریم

هر دو از یک کوچه...

فارسی می دانیم

فارسی می خوانیم

فارسی می گوییم

نه مرا می فهمد.....

نه ورا می فهمم..!!!!!

      ترجمانی باید........وای

ترجمانی باید.

 ..............

چه اسف بار و عبث کار و

چه کندن جانــی است

درد بی درمانی است

..............

وای ما.

هم نفسان  فاجعه.را در یابید!!!!!

                                             از  مصطفی طباطبایی فر

/ 1 نظر / 49 بازدید
محمد

وبلاگ خیلی خوبی داری . مطالبت قشنگ هستن . حتما به وبلاگ من یه سر بزن جای بدی نیست