بهاران خجسته باد 1389

بهاران خجسته باد

 

 

کنون که در چمن آمد گل از عدم بوجود /  بنفشه در قــدم او نــهاد سـر به سجــود

بنوش جام صبوحی بناله دف و چنگ   /   ببوس غبغب ساقی به نغمه نی و عـود

بدورگل منشین بی شراب وشاهد وچنگ /  که همچو روز ـقا هـفته ای بود معـدود

جهان چو خلد برین شد بدورسوسن وگل  / ولی چه سود که دروی نه ممکن است خلود

نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز

 نوروز  1389

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
ستایش

آغاز بهار و آمدن نوروز بر شما نیز مبارک باد. [گل]

امیر رضا

عید نوروز یادگار دین زرتشت برشما هم مبارک