عطار، شهروند هفت شهر عشق

سلام

بیست و پنجم فروردین  روز بزرگداشت فریدالدین محمد عطار نیشابوری(ره) شاعر و عارف قرن ششم و هفتم هجری است که در سال ۶١٨ به دست مغولان کشته شد.

برگ سیزامروز غزلی ازین عارف ربانی است که تقدیم می شود.

############

چون نیست هیچ مردی، در عشق یار، ما را

سجاده زاهدان را،ِ درد و قمار ما را

جایی که جان مردان، باشد چو گوی گردان

آن نیست جای رندان، با آن چکار ما را

گر ساقیان معنی، با زاهدان نشینند

می زاهدان ره را، درد و خمار ما را

درمانش مخلصان را، دردش شکستگان را

شادیش مصلحان را، غم یادگار ما را

ای مدعی کجایی، تا ملک ما ببینی

کز هرچه بود در ما، برداشت یار ما را

آمد خطاب ذوقی، از هاتف حقیقت

کای خسته چون بیابی، اندوه زار ما را

عطار اندرین ره، اندوهگین فروشد

زیرا که او تمام است، انده گسار ما را

شاد و تندرست و پیروز باشید.

/ 0 نظر / 18 بازدید